Hadrut 1904-cü il. Üzeyir Hacıbəyov bu məktəbdə müəllim işləyirdi

Seçilmiş ərazi: